ค้นหา โครงการศูนย์สารสานเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัฉริยะด้านการเพิ่มผลผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ2560 ค้นพบจำนวน 1 รายการ

จำนวน ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง เลขเรียก สำนักพิมพ์ รายละเอียด
1โครงการศูนย์สารสานเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัฉริยะด้านการเพิ่มผลผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ2560สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติOIE04.15รายละเอียด