รายละเอียด

ชื่อเรื่องบ้านและสวน ฉบับพิเศษ
ผู้แต่ง 1บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
อักษรย่อผู้แต่งบ 215 บ
เลขเรียก728
ISBN9786161827878
หัวเรื่องการจัดสวน
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2561

ทรัพยากรอื่นๆ

เลขทะเบียน สถานที่เก็บ เลขเรียก สถานะ กำหนดส่ง
PM1000274หมวด 700728อยู่