เวลาทำการ

เวลาทำการห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

  • ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปิดให้บริการตามเวลาทำการ ดังนี้
  • วันเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30-16.30  น.
  • วันปิดทำการ   วันหยุดราชการ  และนักขัตฤกษ์
  • เบอร์โทร 02-2024349 02-2024284
  • Email oielibrarypr@gmail.com