ติดต่อเรา

ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปิดให้บริการตามเวลาทำการ ดังนี้

วันเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30-16.30  น.

วันปิดทำการ   วันหยุดราชการ  และนักขัตฤกษ์

เบอร์โทร 02-2024349 02-2024284

Email oielibrarypr@gmail.com

  

  

  

แผนที่

  

Google Map