ติดต่อเรา

 

ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปิดให้บริการตามเวลาทำการ ดังนี้

วันเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30-16.30  น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ  และวันนักขัตฤกษ์

เบอร์โทร 02-4306800 ต่อ 0

Email oielibrarypr@gmail.com

Fackbook ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สศอ.

  

  

  

แผนที่

  

Google Map