รายละเอียด

ชื่อเรื่อง๙ วัด ๙ รัชกาล
ผู้แต่ง 1วัลลภา เลิศสินธุ์ภักดี
อักษรย่อผู้แต่งว 448 ก
เลขเรียก738.3
ISBN9789744962041
หัวเรื่องพุทธศาสนา
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
ปีที่พิมพ์2555

ทรัพยากรอื่นๆ

เลขทะเบียน สถานที่เก็บ เลขเรียก สถานะ กำหนดส่ง
PM0009649หมวด 700738.3อยู่