รายละเอียด

ชื่อเรื่องพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
ผู้แต่ง 1กรมศิลปากร
อักษรย่อผู้แต่งก 151 พ
เลขเรียก728.82
ISBN9786162832321
หัวเรื่องบวรสถาน
สถานที่พิมพ์นครปฐม
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558

ทรัพยากรอื่นๆ

เลขทะเบียน สถานที่เก็บ เลขเรียก สถานะ กำหนดส่ง
PM0009788หมวด 700728.82อยู่