รายละเอียด

ชื่อเรื่องแบบบ้านพื้นถิ่นต้นแบบและวิธีการก่อสร้าง
ผู้แต่ง 1ต้นข้าว ปาณินท์
อักษรย่อผู้แต่งต 124 บ
เลขเรียก728.3
หัวเรื่องการก่อสร้าง#การออกแบบบ้าน
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
ปีที่พิมพ์2559

ทรัพยากรอื่นๆ

เลขทะเบียน สถานที่เก็บ เลขเรียก สถานะ กำหนดส่ง
PM0010326หมวด 700728.3อยู่
PM0010327หมวด 700728.3อยู่
PM0010328หมวด 700728.3อยู่