รายละเอียด

ชื่อเรื่องช่างประจำบ้าน
ผู้แต่ง 1ศักดา ประสานไทย
อักษรย่อผู้แต่งศ 321 ช
เลขเรียก728
ISBN9786161812898
หัวเรื่องสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559

ทรัพยากรอื่นๆ

เลขทะเบียน สถานที่เก็บ เลขเรียก สถานะ กำหนดส่ง
PM0010551หมวด 700728อยู่