รายละเอียด

ชื่อเรื่องสวนในบ้าน เล่ม 28
ผู้แต่ง 1สวนในบ้าน เล่ม 28
อักษรย่อผู้แต่งส 377 ส
เลขเรียก712.6
ISBN9789742892593
หัวเรื่องการจัดสวน
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์บ้านและสวน
ปีที่พิมพ์2552

ทรัพยากรอื่นๆ

เลขทะเบียน สถานที่เก็บ เลขเรียก สถานะ กำหนดส่ง
PM0006992หมวด 700712.6อยู่