รายละเอียด

ชื่อเรื่อง100 เรื่องต้องรู้เมื่อมีบ้าน
ผู้แต่ง 1วิญญู วานิชศิริโรจน์
อักษรย่อผู้แต่งว 569 ห
เลขเรียก728.3
ISBN9786161826772
หัวเรื่องสถาปัตยกรรม#การออกแบบ#การสร้าง#การก่อสร้าง
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2561

ทรัพยากรอื่นๆ

เลขทะเบียน สถานที่เก็บ เลขเรียก สถานะ กำหนดส่ง
PM0010707หมวด 700728.3อยู่