ค้นหา Industry {92} Petrochemical {92} Plastics ค้นพบจำนวน 1 รายการ

ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง เลขเรียก สำนักพิมพ์ รายละเอียด
Executive Summary Thailand's Compounding Industy Development Plan:A Supporting Ingredient in Petrochemical - Plastics Industry DevelopmentPetroleum Institute Of ThailandOIE04.26รายละเอียด