ค้นหา บทสรุปผู้บริหารโครงการพัฒนาศักญภาพอุตสาหกรรมโอเลเคมีจากน้ำมันพืช ค้นพบจำนวน 1 รายการ

จำนวน ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง เลขเรียก สำนักพิมพ์ รายละเอียด
1บทสรุปผู้บริหารโครงการพัฒนาศักญภาพอุตสาหกรรมโอเลเคมีจากน้ำมันพืชศูนย์วิจัยเศรษศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์OIE04.110รายละเอียด