ค้นหา รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากพืชน้ำมัน ค้นพบจำนวน 1 รายการ

จำนวน ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง เลขเรียก สำนักพิมพ์ รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากพืชน้ำมันศูนย์วิจัยเศรษศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์OIE04.110รายละเอียด