หมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด

หน้าที่ 1/17,ค้นพบทั้งสิ้น 337 รายการ

ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง เลขเรียก สำนักพิมพ์ รายละเอียด
เคลียร์หนี้ ทีเดียวจบขจรพัฒน์ สุขภัทราพิรมย์332.0247D BOOKรายละเอียด
เขียนชนบทให้เป็นชาติกำเนิกมานุษยวิทยาไทยในยุคสงครามเย็นเก่งกิจ กิติเรียงลาภ307.72กรุงเทพ มติชนรายละเอียด
วัฒนธรรมโบราณชนชาติ จ้วง กับความเข้าใจวัฒนธรรมไทยฉัตรทิพย์ นาถสุภา306.2สร้างสรรค์ จำกัดรายละเอียด
รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้านธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์340ซิล์คโรดพับบลิเชอร์ เอเยนซีรายละเอียด
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลกัลยา วานิชย์บัญชา310สามลดารายละเอียด
โลกร้อน ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟังกอร์, อัล303.485มติชนรายละเอียด
Power and Love, พลังรัก พลังอำนาจคาเฮน, อดัม303.484โพสต์บุ๊กส์รายละเอียด
สังคมวิทยาองค์การสัญญา สัญญาวิวัฒน์302.35โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายละเอียด
ทฤษฎีสังคมวิทยาสุภางค์ จันทวานิช301.01วี.พริ้นท์รายละเอียด
มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยน ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์300สยามปริทัศน์รายละเอียด
ปลาดิบแดดเดียวซูซูกิ, เรียวตะ306.09593อะบุ๊กรายละเอียด
ยี่หวา ไชนาทาวน์รงค์ วงษ์สวรรค์306.0951โอเพ่นบุ๊กส์รายละเอียด
บ๊อบ แมงมองโลกระบายฝันโบเวน, เจมส์305.569อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งรายละเอียด
ชนชายแดนกับการก้าวข้ามพรมแดนยศ สันตสมบัติ305.56ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรายละเอียด
ลับ ลวง พราง ภาค 3 The Last War กองทัพต่างสี ศึกสายเลือด จปร.วาสนา นาน่วม303.64มติชนรายละเอียด
ลับ ลวง เสธ.แดงกองบรรณาธิการ303.62แบงค์คอกบุ๊คส์รายละเอียด
ข้า ค่า ฆ่า : อัตลักษณ์ คุณค่า ความรุนแรงสุวรรณา สถาอานันท์303.6โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายละเอียด
21 ธันวาคม ค.ศ.2012 'วันพลิกชะตาโลก'ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์303.485กรีน-ปัญญาญาณรายละเอียด
พลังรักแห่งชีวิตTim Russert306.8มติชนรายละเอียด
ฉันคือเอรี่ กับประสบการณ์ข้ามแดนธนัดดา สว่างเดือน306.74ประพันธ์สาส์นรายละเอียด
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 91 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9