รายละเอียด

ชื่อเรื่องรู้จริงเรื่องฮอร์โมน สุขภาพดีตลอดชีวิต
ผู้แต่ง 1คุโรซึมิ, ซาโอริ
อักษรย่อผู้แต่งค 611 ร
เลขเรียก613.0424
ISBN9786161830236
หัวเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง#ฮอร์โมน#ผู้หญิง
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2563
ราคา245

ทรัพยากรอื่นๆ

เลขทะเบียน สถานที่เก็บ เลขเรียก สถานะ กำหนดส่ง
PM1000131หมวด 600613.0424อยู่