รายละเอียด

ชื่อเรื่องมุมมอง มุมคิด 4
ผู้แต่ง 1สำนักงานก.พ.
อักษรย่อผู้แต่งส 691 ม
เลขเรียก351.007
เล่มที่7
หัวเรื่องการบริหาร#ข้าราชการ
สถานที่พิมพ์นนทบุรี
สำนักพิมพ์สำนักงานก.พ.
ปีที่พิมพ์2554

ทรัพยากรอื่นๆ

เลขทะเบียน สถานที่เก็บ เลขเรียก สถานะ กำหนดส่ง
PM0008596หมวด 300351.007อยู่
PM0008597หมวด 300351.007อยู่
PM0008598หมวด 300351.007อยู่
PM0008599หมวด 300351.007อยู่
PM0008600หมวด 300351.007อยู่
PM0008601หมวด 300351.007อยู่
PM0008602หมวด 300351.007อยู่