รายละเอียด

ชื่อเรื่องการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว ภาพผนวกรายงานฉบับสมบูรณ์
อักษรย่อผู้แต่งส181น
เลขเรียกOIE04.16
เล่มที่ล.2
หัวเรื่องอุตสาหกรรม-ประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2541

ทรัพยากรอื่นๆ

เลขทะเบียน สถานที่เก็บ เลขเรียก สถานะ กำหนดส่ง
PM0004412OIE04.16อยู่