รายละเอียด

ชื่อเรื่องคู่มือการเจรจาไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา
ผู้แต่ง 1วันชัย วัฒนศัพท์
อักษรย่อผู้แต่งว 427 ค
เลขเรียก371.2
ISBN9744492228
หัวเรื่องคู่มือ#สถานศึกษา
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2550
ราคา75

ทรัพยากรอื่นๆ

เลขทะเบียน สถานที่เก็บ เลขเรียก สถานะ กำหนดส่ง
PM0008308หมวด 300371.2อยู่
PM0009697371.2อยู่