รายละเอียด

ชื่อเรื่องการศึกษาดัชนีชี้นำภาคหัตถอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ผู้แต่ง 1ปราณี ทินกร
ผู้แต่ง 2พีระ เจริญพร
อักษรย่อผู้แต่งป445ก
เลขเรียกOIE04.22
หัวเรื่องอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ
การตลาด
ปีที่พิมพ์2545

ทรัพยากรอื่นๆ

เลขทะเบียน สถานที่เก็บ เลขเรียก สถานะ กำหนดส่ง
PM0004427OIE04.22อยู่