รายละเอียด

ชื่อเรื่องใครเล่าเรื่องเก่งคนนั้นชนะ
ผู้แต่ง 1Annette Simmons (แอนเนต ชิมมอนส์)
อักษรย่อผู้แต่งซ6ค9
เลขเรียก808.54
ISBN9786161823757
หัวเรื่องการพัฒนาตนเอง
จิตวิทยาการพูด
วาทศิลป์
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ How To
ปีที่พิมพ์2561

ทรัพยากรอื่นๆ

เลขทะเบียน สถานที่เก็บ เลขเรียก สถานะ กำหนดส่ง
PM0010522300808.54อยู่