รายละเอียด

ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2560
ผู้แต่ง 1สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อักษรย่อผู้แต่งส 691 ผ
เลขเรียกST01.34
ISBN16860799
หัวเรื่องสถิติ
ปีที่พิมพ์2562

ทรัพยากรอื่นๆ

เลขทะเบียน สถานที่เก็บ เลขเรียก สถานะ กำหนดส่ง
PM0002014ST01ST01.34อยู่