รายละเอียด

ชื่อเรื่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2561
ผู้แต่ง 1กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
อักษรย่อผู้แต่งก 151 ส
เลขเรียกST01.7
หัวเรื่องสถิต-แรงงาน#สวัสดิการ
ปีที่พิมพ์2562

ทรัพยากรอื่นๆ

เลขทะเบียน สถานที่เก็บ เลขเรียก สถานะ กำหนดส่ง
PM0002016ST01ST01.7อยู่