ค้นหา OIE04.29 ค้นพบจำนวน 5 รายการ

จำนวน ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง เลขเรียก สำนักพิมพ์ รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสาขารองเท้าแฟชั่นสถาบันไทย-เยอรมันOIE04.29รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร(อุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปาหลัง)สถาบันไทย-เยอรมันOIE04.29รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสาขาเครื่องจักร (เครื่องจักรบรรจุของเหลวสถาบันไทย-เยอรมันOIE04.29รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสาขาเฟอร์นิเจอร์ (เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราสถาบันไทย-เยอรมันOIE04.29รายละเอียด
1รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสาขาแม่พิมพ์ (การผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก)สถาบันไทย-เยอรมันOIE04.29รายละเอียด