กิจกรรมห้องสมุด

ผศอ. ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศอ. ร่วมถวายภัตตาหารเช้า และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

Single Image
Single Image
Single Image