รายละเอียด

ชื่อเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ผู้แต่ง 1ประยูร อัครบวร
อักษรย่อผู้แต่งป 366 ก
เลขเรียก350
เล่มที่2
ISBN9786117145148
หัวเรื่องการบริหารราชการ
ครั้งที่พิมพ์2
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2552

ทรัพยากรอื่นๆ

เลขทะเบียน สถานที่เก็บ เลขเรียก สถานะ กำหนดส่ง
PM0006979หมวด 300350อยู่
PM0007136หมวด 300350อยู่